Our team | vclink.pl

VC Link Sp. z o.o. | Technologie dla przemysłu
Grzegorz Putynkowski
Partner zarządzający
-
Grzegorz Olszowski
Partner zarządzający
-
Paweł Kowalczyk
Partner zarządzający
-
Krzysztof Wypych
Koordynator projektu
-
Krzysztof Orliński
Manager inwestycyjny
-
Paweł Balawender
Analityk technologii
-
Krzysztof Woźny
Analityk technologii
-
Wojciech Andrysiewicz
Analityk technologii
-
Paweł Uss
Analityk biznesowy
-
Lidia Latocha
Księgowa
-
Contact
-
VC Link Sp. z o.o. | Privacy policy
Copyrights © | vclink.pl
Fund is a beneficiary of Bridge Alfa program which is carried out by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju within the operational program Inteligentny Rozwój 2014-2020, co-invested with financing from European Fund of Regional Development.

• Financing: PLN 25,6 mln
• Fund’s capitalization: PLN 32 mln
- -
Send a message If you want to contact us, fill out the form or send a message - office@vclink.pl
Twoja wiadomość*
Privacy policy - czytaj więcej
▸ Wyślij wiadomość ▸ Powróć do strony